Bestuur

Het bestuur van Stichting Vlinderkind wordt gevormd door:

  • Mr. Jack van Zijp, voorzitter & juridische zaken
  • Marjan Rouwers, penningmeester, intrim secretaris
  • Linda Koehorst, algemeen bestuurslid
  • drs. ing M.P.T. (Mario) Penzen, MBA, algemeen bestuurslid
  • Henk Karman, algemeen bestuurslid
  • Harold Bons, bestuurslid fondsenwerving

Omdat het bestuur zich graag met raad en daad laat bijstaan is een adviesraad ingesteld. De adviesraad treedt op als klankbord en voorziet het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van adviezen. De leden van de advies- raad zijn rechtstreeks benaderd om hun specialistische kennis en/of ervaring op een specifiek gebied.

Stichting Vlinderkind wordt mede gevormd door de "Vrienden van Vlinderkind". Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting door activiteiten te organiseren en projecten en publieksacties te ondersteunen.

 
 

statuten

Download de statuten