Bestuur

Functies bestuursleden

Alle bestuursleden van de Stichting Vlinderkind beoefenen hun functie in het bestuur van Vlinderkind onbezoldigd. Hieronder eerst de functies van de bestuursleden binnen de Stichting Vlinderkind. Daaronder zijn de hoofd en nevenfuncties van alle bestuursleden opgenomen.

  • Henk Karman, voorzitter
  • Mr. Jack van Zijp, vice voorzitter & secretaris
  • Paul Wunderink, penningmeester
  • Linda Koehorst, algemeen bestuurslid
  • Harold Bons, bestuurslid fondsenwerving
Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden
 • Mr. Jack van Zijp, Juridisch Adviseur, Afd. TAS, dienst SZW gemeente Den Haag
 • Paul Wunderink, MfN registermediator
 • Linda Koehorst, Gastvrouw crematiebegeleiding bij Crematoria Twente
 • Henk Karman, MfN registermediator, DGA van de Henk Karman Groep BV, DGA van Conflictexperts BV, directeur van de Academie voor Mediationopleidingen en oprichter/bestuurslid van de stichting Sportmediation
 • Harold Bons, bestuurslid fondsenwerving, Directeur van Hofmans VastgoedBV, Harobos Beheer BV, Bons Bros BV, Goffertspelers BV, Voorwaarts NEC BV en lid van het Stak van NEC. lid van financiële commissie Parochie Cosmas& Damianus.
 
 

Omdat het bestuur zich graag met raad en daad laat bijstaan is een adviesraad ingesteld. De adviesraad treedt op als klankbord en voorziet het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van adviezen. De leden van de advies- raad zijn rechtstreeks benaderd om hun specialistische kennis en/of ervaring op een specifiek gebied.

Stichting Vlinderkind wordt mede gevormd door de "Vrienden van Vlinderkind". Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting door activiteiten te organiseren en projecten en publieksacties te ondersteunen.

 

statuten

Download de statuten

 

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie kunt hier ons Privacybeleid lezen.

Ik ga akkoord met cookies op deze website